Bedrifter

Takket være en bransjeledende og stadig større produktportefølje kan vi gi sju milliarder mennesker tilgang til medisiner av høy kvalitet. Vi er ikke bare et av verdens største selskaper innen generiske og spesialutviklede legemidler, men også en av de største produsentene av aktive farmasøytiske ingredienser.

Generiske produkter >

Våre generiske produkter omfatter en rekke terapeutiske områder, legemiddelformer og administreringssystemer for å hjelpe pasientene.

Reseptbelagte produkter >

Vi utvikler, tilvirker og selger reseptbelagte legemidler for å hjelpe pasienter og leger med å behandle luftveissykdommer, alvorlige allergiske reaksjoner og psykiske lidelser.

Aktive farmasøytiske ingredienser >

Vi lager aktive farmasøytiske ingredienser, som er ingrediensene som gjør at medisinen virker, i en rekke terapeutiske kategorier, inkludert antiretrovirale midler (medisinene mot hiv/aids).

Kanaler >

Hvordan gjør vi produktene våre tilgjengelig for sju milliarder mennesker? Det gjør vi gjennom kanaler, som er viktige partnerskap med leger og myndigheter, detaljister, grossister og institusjoner.
Siste oppdatering  11.07.2018