EFPIA opplysningsplikt

Åpenhet er nøkkelen til å skape tillit i forholdet til allmennheten og pasienter. Mylan selskapene i Norge vil fra og med 2015 offentliggjøre finansielle overføringer fra BGP Products AS til helsepersonell og helseorganisasjoner. Kravet om offentliggjøring gjelder alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger tilknyttet legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA), herunder den norske bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien (LMI).

EFPIA Disclosure Code er et felles utgangspunkt for å kartlegge transaksjoner i hele Europa. Du kan finne mer detaljert informasjon om dette arbeidet her:  EFPIA transparency - eksternlenke

Du kan også lese mer om den norske implementeringen av EFPIA Disclosure Code her: Brosjyre til helsepersonell

Metodenotat 2017

EFPIA disclosure form Norway BGP Products 2017

EFPIA disclosure form Norway Meda 2017

EFPIA disclosure form Norway BGP Products 2015

Metodenotat 2015