EFPIA opplysningsplikt

Åpenhet er nøkkelen til å skape tillit i forholdet til allmennheten og pasienter. Mylan og BGP vil fra og med 2015 offentliggjøre finansielle overføringer fra BGP Products AS til helsepersonell og helseorganisasjoner. Kravet om offentliggjøring gjelder alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger tilknyttet legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA), herunder den norske bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien (LMI).

EFPIA Disclosure Code er et felles utgangspunkt for å kartlegge transaksjoner i hele Europa. Du kan finne mer detaljert informasjon om dette arbeidet her:  EFPIA transparency - eksternlenke

Du kan også lese mer om den norske implementeringen av EFPIA Disclosure Code her: Brosjyre til helsepersonell

EFPIA disclosure form Norway
Metodenotat 2015