Bli med Mylan

Mylan har som målsetting å skape en bedre verden gjennom bedre helse. Med en arbeidsstokk på ca. 30 000 ansatte går vi hver dag på arbeid med visshet om at vi gjør livet litt bedre for en mor, en far, en søster eller en bror. Vi driver virksomhet i 45 land på seks kontinenter og markedsfører produktene våre i ca. 145 land og områder. Hvis du vil arbeide sammen med ledere i et hektisk og ukonvensjonelt miljø hvor medarbeidere blir utfordret til å tenke annerledes, kan Mylan være stedet for deg.


Etter som Mylan fortsetter å vokse, vil også de globale karrieremulighetene i Mylan vokse. Vi er nå i ferd med å integrere søknadssystemene våre for stillinger. Informasjon om ledige stillinger finner du på: 

Søk etter din neste jobb her.