Én kvalitetsstandard

Én kvalitetsstandard

Vårt mål er å gi sju milliarder mennesker tilgang til medisiner av høy kvalitet. Tilgang handler imidlertid om mer enn å fylle opp hyllene på apotekene. 

Det dreier seg om å være en pådriver for og kjempe for globale retningslinjer. Retningslinjer som gir bedre tilgang.Retningslinjer som er ment å skulle endre restriktive lover som begrenser tilgangen. Ogretningslinjer som fremmer én global kvalitetsstandard for alle medisiner.
Hvorfor er vi så opptatt av slike retningslinjer?
Fordi vi mener det er viktig å bryte ned barrierene mellom sikre, effektive og rimelige medisiner og menneskene over hele verden som trenger dem.

Retningslinjer vi støtter

Fremme én global kvalitetsstandard
Amerikansk lovgivning, inkludert lovene «Food and Drug Administration Safety and Innovation Act» og «Generic Drug User Fee Amendments», gir FDA (det amerikanske legemiddelverket) økt global rekkevidde og sikrer jevnlig kontroll av og høye kvalitetsstandarder ved alle produksjonsanlegg som forsyner det amerikanske markedet med legemidler.
Øke bruken av generiske legemidler
I USA har bruken av generiske legemidler ført til besparelser på mer enn 1 billion dollar fra 2002 til 2011. I land der bruken er lite utbredt, forteller vi myndighetene hvordan generiske legemidler kan gi befolkningen rimelige helsetjenester og tilgang til medisin.
Bedre tilgangen til biotilsvarende legemidler
Biotilsvarende legemidler er generiske motstykker til biologiske legemidler, som er dyre medisiner mot sykdommer som multippel sklerose, revmatisk leddgikt, diabetes og kreft. Vi jobber for enklere godkjenning av biotilsvarende legemidler for å oppmuntre til økt generisk bytte, maksimere pasientenes tilgang til rimeligere biologiske legemidler av høy kvalitet og redusere helseutgiftene.
Øke kunnskapen om anafylaksi (allergisk sjokk)
Matallergi er den vanligste grunnen til anafylaksi, som er en livstruende allergisk reaksjon, som krever øyeblikkelig behandling med adrenalin. Om lag hvert 13. barn i USA lider av matallergi. Vi jobber med initiativ som gir institusjoner, som for eksempel skoler, tilgang til adrenalin autoinjektorer.
Bekjempe HIV/AIDS
Om lag 34 millioner mennesker i utviklingsland er smittet av HIV, viruset som forårsaker AIDS. 28 millioner trenger behandling. Mindre enn en fjerdedel får det. Vi kjemper for at penger til behandling skal brukes på anerkjente behandlings- og forebyggingsmetoder.
Siste oppdatering  11.07.2018