Vilkår og betingelser

Generelle vilkår for bruk

Disse nettsidene kontrolleres, drives og administreres av Mylan Hospital AS ("MYLAN") fra deres kontorer i Sørkedalsveien 10B, 0369 Oslo. MYLAN gir ingen garantier om at innholdet på denne nettsiden er egnet eller tilgjengelig for bruk andre steder enn i Norge.

Vilkår / Databeskyttelse (Personvernerklæring)

Ved å gå inn og bruke disse nettsidene, godtar du å overholde og være bundet av følgende vilkår og betingelser inkl. personvernerklæring og eventuelle endringer i kraft på tidspunktet for ditt besøk. Informasjon om personvernpolitikk finnes i et eget dokument i bunnteksten. Vennligst merk deg dette før bruk av våre nettsider ettersom det er en del av ditt samtykke.

Dersom du ikke er enig i vilkårene for bruk inkl. personvernerklæring, skal bruk av nettsidene utelates.

MYLAN kan når som helst endre disse vilkårene og betingelsene inkl. datapolicy uten forvarsel ved å oppdatere disse juridiske betingelsene. Vær derfor til enhver tid oppmerksom på disse vilkårene før bruk.

Innhold

MYLAN har nøye utarbeidet innholdet av disse nettsidene i samsvar med dagens kunnskap og ved bruk av profesjonell rådgivning. Innholdet på nettsiden fremlegges "som den er", og MYLAN påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil eller mangler, manglende oppdatert innhold, nøyaktighet, fullstendighet og / eller kvaliteten av innholdet på sine nettsider.

Lenker

MYLANs nettsider kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider, som leveres som en tjeneste til brukerne av nettstedet vårt.
MYLAN påtar seg ikke noe ansvar for eksternt innhold, men opptrer kun som agent. MYLAN har ikke godtatt det eksterne innholdet som sitt eget og tar eksplisitt avstand fra ulovlig eller umoralsk innhold eller annen ulovlig atferd på en ekstern nettside. Tilgang til og bruk av disse og relaterte eller tilknyttede ved lenker er på brukerens egen risiko. Skader og garantikrav som oppstår ved manglende eller uriktig data funnet i et lenket webområde er utelukket.

Dersom du blir oppmerksom på ulovlig innhold fra en nettside MYLAN har henvist til ved lenke, vennligst informer oss umiddelbart.

 

Begrensning av ansvar

MYLAN er ikke ansvarlig og påtar seg ikke ansvar for skader av noe slag, inkludert indirekte eller følgeskader som følge av tilgang til eller bruk av nettsiden (inkl. nedlastning, datavirus, installasjon eller bruk av programvaren) eller ved å bruke informasjonen på denne nettsiden eller i tilknytning til denne nettsiden ved lenker, med mindre skaden er forårsaket av MYLANs grove uaktsomhet eller forsett. Skader på liv, legeme og helse skal ikke være begrenset.

Opphavsrett / Varemerkeerklæring

For innholdet av nettsidene (spesielt for informasjon, materialer, programmer), med mindre noe annet er angitt, er det MYLAN som er eneeier av alle bruksrettigheter. Uten skriftlig tillatelse fra MYLAN er det ikke tillatt å bruke informasjonen som publiseres på nettsidene eller å integrere det beskyttede innholdet i andre programmer eller nettsider, eller bruk på andre måter.

Varemerker som vises på denne MYLAN-nettsiden er registrerte varemerker for MYLAN eller dets tilknyttede selskaper og er beskyttet i Norge og / eller andre land.

Ingenting på nettsidene skal tolkes som en lisens eller rett til å bruke slike merker uten skriftlig tillatelse fra MYLAN eller andre slike tilknyttede selskaper som kan eie slikt/slike merke(r).

Salg av Mylan produkter

Våre produkter selges i samsvar med den til enhver tid gjeldende versjon av våre generelle vilkår for salg.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene for bruk av og innholdet i nettsidene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk lovgivning, med Oslo tingrett som rett verneting.

Dersom noen av bestemmelsene i disse vilkårene anses som ulovlig, ugyldig eller av annen grunn ikke kan håndheves skal bestemmelsen anses som selvstendig og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene.

Siste oppdatering  08.02.2019