Mylans forsyningskanaler

Forsyningskanaler

Når man har som mål å gi sju milliarder mennesker tilgang til medisiner av høy kvalitet, hvordan får man medisinen ut til dem?

Mylan har én global kvalitetsstandard ved alle produksjonsanlegg og for alle produkter ...uavhengig av marked. Mylan benytter også avanserte overvåkings- og evalueringssystemer i produksjons- og pakkeprosessen for å sikre at produktene oppfyller kravene.

I tillegg til disse tiltakene drar vi nytte av et stort nettverk av lokale og globale forsyningskanaler som omfatter leger, institusjoner, myndigheter, detaljister og grossister.

Disse kundeforholdene har vi bygget opp og pleiet gjennom flere tiår. Dette er fordi tillit dreier seg om mer enn vår globale kvalitetsstandard. Det handler om å bry seg om folkene vi hjelper med det vi gjør. Og slik behandler vi partnerne våre også.


Når dere velger oss som partner, gir vi dette forholdet – og verdiene det skaper for begge parter – høyeste prioritet. Fordi det er viktig for oss at også dere drar fordel av arbeidet vi gjør sammen.

Alle som utleverer våre avanserte og vel-formulerte  produkter, kan være trygge på at vi kommer til å tilvirke dem i lang tid fremover. Vi streber etter å oppfylle eller overgå bransjestandardene, uansett om det dreier seg om medisin for millioner eller en håndfull mennesker.

Våre kunder

 • Legeikon

  Leger

  Hundrevis av Mylan-representanter snakker med tusenvis av leger hver eneste dag. Takket være disse møtene kan vi oppfylle behovene deres på en bedre måte og innfri løftet vårt om å gi leger og pasientene deres tilgang til medisiner av høy kvalitet.

  Vi støtter også leger med initiativ som vårt hjelpe- og støtteprogram i India. Dette programmet gir pasienter med HIV/AIDS en bedre forståelse av sykdommen sin og hjelper dem med å holde kontakten med legen mellom hvert legebesøk.
 • Institusjoner

  Institusjoner

  Institusjonskundene våre omfatter en lang rekke sykehus, sentre for langtidspleie, felles innkjøpsorganisasjoner, integrerte distribusjonsnettverk og spesialapoter. Vi samarbeider også tett med mange ledende felles innkjøpsorganisasjoner for å sikre helsetjenesteleverandører innen sykehussektoren tilgang til generiske og originale produkter. • NACO-partnerskap

  Myndigheter

  Blant våre offentlige samarbeidspartnere finner vi Indias National AIDS Control Organization (NACO) og det sørafrikanske helsedepartementet. I India er vi NACOs største leverandør av medisiner mot HIV/AIDS, og vi hjelper dem med å nå målet om å stoppe og reversereHIV-/AIDS-epidemien gjennom integrerte programmer for forebygging, behandling, pleie og støtte. Vi er også en av de største leverandørene av medisiner mot HIV/AIDS i Sør-Afrika.

  I tillegg samarbeider vi med myndigheter over hele verden om initiativ som har som mål å øke bruken av generiske legemidler og bedre tilgangen til medisiner av høy kvalitet.
 • Detaljister

  Detaljister

  Vi forsyner nasjonale og internasjonale kjeder i tillegg til uavhengige apotek. Vår serie med opplæringsmateriell gjør det enklere for farmasøyter å gi kundene god informasjon og svar på spørsmål om vanlige lidelser
 • Mylans grossistpartnere

  Grossister

  Mylans samarbeid med grossister over hele verden er svært viktig for å sikre at produktene våre når menneskene som trenger dem, i om lag 145 land og regioner.

Siste oppdatering  08.02.2019