Originale produkter

Om Mylan

Mylan Hospital AS er et kvalitets- og kompetanseorientert salgsselskap. Vi leverer legemidler til sykehus, private leger og andre helseinstitusjoner.

Med vår kombinasjon av medisinsk kompetanse og evne til å se helsevesenets utfordringer med nye øyne, kan vi gi deg akkurat det nye legemiddelselskapet du trenger som partner.
  


Siste oppdatering  08.02.2019