EFPIA opplysningsplikt

Åpenhet er nøkkelen til å skape tillit hos pasienter og allmennheten generelt. Mylan offentliggjør alle sine finansielle overføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner i henhold til kravet om offentliggjøring; et krav som omfatter alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger tilknyttet legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA), herunder den norske bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien (LMI).

EFPIA Disclosure Code er et felles utgangspunkt for å kartlegge transaksjoner i hele Europa. Du kan finne mer detaljert informasjon om dette arbeidet her:  EFPIA transparency - eksternlenke

Du kan også lese mer om den norske implementeringen av EFPIA Disclosure Code her: Brosjyre til helsepersonell

2020

Metodenotat 2020

EFPIA disclosure from Norway, Mylan Healthcare Norge AS 2020

2019

Metodenotat 2019

EFPIA disclosure form Norway, Mylan Healthcare Norge AS 2019

EFPIA disclosure form Norway, Meda 2019

2018

Metodenotat 2018

EFPIA disclosure form Norway, Mylan Healthcare Norge AS 2018

EFPIA disclosure form Norway, Meda 2018

2017

Metodenotat 2017

EFPIA disclosure form Norway BGP Products 2017

EFPIA disclosure form Norway Meda 2017