Aktive farmasøytiske ingredienser

Aktive farmasøytiske ingredienser

Mylan er en av verdens største produsenter av aktive farmasøytiske ingredienser, som er ingrediensene som gjør at ulike medisiner virker, og selger dem i mer enn 80 land.

Kvalitet begynner med det første trinnet. Mylan bruker en anerkjent test- og verifiseringsprosess for å sikre egnetheten til de aktive ingrediensene som inngår i medisinene våre. 

Direkte tilgang til aktive farmasøytiske ingredienser gjør Mylan til én av bare to globale produsenter av generiske legemidler med en omfattende og vertikalt integrert forsyningskjede, og dette bidrar til å gi oss god innsikt i forskjellige markeder og terapeutiske segmenter. 

I tillegg er vi blant verdens største produsenter av aktive farmasøytiske ingredienser for generiske antiretrovirale midler mot HIV/AIDS samt antibakterielle midler, midler som påvirker sentralnervesystemet, antihistaminer/astmamedisiner, kardiovaskulære medisiner, antivirale midler, diabetesmedisiner, soppdrepende midler, protonpumpehemmere og smertestillende midler.

Produksjon av aktive farmasøytiske ingredienser

Mylan er den perfekte partner innen aktive farmasøytiske ingredienser takket være våre strenge kvalitetskrav, førsteklasses produksjonsanlegg, globale sertifiseringer, en effektiv forsyningskjede og vår evne til å få produkter kjapt på markedet.
Siste oppdatering  08.02.2019