Mylans generiske legemidler

Hvorfor generiske legemidler?

Hos Mylan har vi én global kvalitetsstandard for alt vi gjør.

Dette er fordi det ikke finnes noe generisk med standardene våre. De interne teamene våre kontrollerer alle produkter fra begynnelse til slutt. Uansett hvor i verden de lages.

Hvorfor har vi så strenge standarder?Fordi vi virkelig bryr oss om menneskene vi hjelper med medisinene vi lager. Vi setter også vår ære i å gjøre oss fortjent til denne tilliten fra leger, farmasøyter, andre helsearbeidere og pasienter hver eneste dag. Det er derfor vi sier «Our Mylan Is Your Mylan».

Hva var det første generiske legemiddelet vi fremstilte? Penicillin G i 1966. Siden da har Mylan hatt én global kvalitetsstandard ved alle produksjonsanlegg og for alle produkter, uavhengig av marked.

Hvordan lager Mylan generiske legemidler?

 • Kontroll av legemidler

  Avanserte overvåkingssystemer

  Selv om det ikke er påkrevd, har Mylan hypermoderne overvåkingssystemer som automatisk evaluerer og avviser produkter som ikke oppfyller kravene. Denne avanserte teknologien brukes til automatisk å fjerne defekte produkter fra produksjons- eller pakkeprosessen.
 • Falske legemidler

  Beskyttelse mot feil

  Kvalitet begynner med det første trinnet. Mylan bruker en anerkjent test- og verifiseringsprosess for å sikre egnetheten til de aktive ingrediensene som inngår i medisinene våre.
 • Dokumentert renhet og virkning

  Dokumentert renhet og virkning

  Ved å teste stabiliteten til produktene med spesifikke mellomrom forsikrer Mylan seg om at de virker, bevarer renheten og frigjør virkestoffer frem til utløpsdatoen.
 • Løfte om GMP tilvirkede produkter

  Et løfte til farmasøyter

  Kundene dine kommer til deg for å få råd. Det er én av grunnene til at Mylan har én global kvalitetsstandard ved alle produksjonsanlegg og for alle produkter, uavhengig av marked.
 • Samsvar med standarder

  Et løfte til leger

  For å sikre at du gir pasientene dine medisiner av høyest mulig kvalitet, har Mylan avanserte test- og overvåkingssystemer som sikrer at produktene oppfyller testkrav utarbeidet av standardsettende organisasjoner over hele verden.
Siste oppdatering  08.02.2019