Kontinuerlig forbedring

Alltid på vei fremover

Innovasjon er en grunnleggende del av kulturen hos Mylan og er grunnen til at Mylan ser muligheter i enhver utfordring. Tusenvis av vitenskapsfolk, forskere og andre nytenkende mennesker samarbeider derfor om å løse kompliserte utfordringer og dekke udekkede behov over hele verden. 

Er det overraskende at et selskap som er kjent for generiske legemidler trives med innovasjon? Tenk på dette: I 1984 ble Mylan det første generikaselskapet som fikk patent på et nytt legemiddel. I dag utvikler Mylan biotilsvarende versjoner av originale legemidler og lager forbedrede utgaver av legemidler for å skille Mylans produkter våre fra mengden. 

For å sikre kontinuerlig forbedring har Mylan bygget opp en organisasjon som er mangfoldig, høyt motivert og med en unik evne til å samarbeide.

En global kultur

Som et globalt selskap hadde Mylan som mål å bygge en forsknings- og utviklingsavdeling som kunne dra nytte av de sterke sidene til hver enkelt ansatt og hver lokale kultur. Et annet mål var å gjøre de ulike tidssonene til et fortrinn. 
Resultatet: et verdensomspennende team med et unikt perspektiv på lokale og globale helseutfordringer. Ved å samarbeide gjorde vi tiden til en partner. Når et team på én side av jordkloden drar hjem for dagen, jobber et team på den andre siden videre. 
Med andre ord - forsknings- og utviklingsavdelingen hos Mylan sover aldri.

Mylan er annerledes

Vi mener at denne måten å jobbe på gjør at vi kan tilpasse oss raskere og utvikle stadig flere produkter: alt fra injeksjonsmedisiner, biologiske legemidler, kreftmedisiner og medisiner mot respiratoriske og nevrologiske lidelser til innovative behandlinger av HIV/AIDS. 
Dette samarbeidet på tvers av kontinenter og kulturer lærte oss fort at intet forskningssenter klarer jobben alene. Vi innså at av alle de kompliserte beregningene vi utfører, finnes det én enkel sannhet: Sammen er blir vi større enn summen av hver enkelt.
Siste oppdatering  23.08.2019