Personvernerklæring

Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvordan vi bruker dine personlige data når du bruker våre nettsider.

1. OM OSS

Vi vil med dette informere deg om at vi, Mylan Healthcare Norge AS, heretter "Mylan" eller "Vi", samler inn og behandler dine personlige data som du frivillig gir til oss gjennom våre nettsider, eller via andre kommunikasjonskanaler. Dette gjelder også alle andre juridiske enheter i Mylan i Norge (Meda AS og Mylan Hospital AS)

2. HVORDAN VI SAMLER INN DINE PERSONLIGE DATA

Mylan vil kunne samle inn dine personlige data når du for eksempel:

 • bruker et kontaktskjema på våre nettsider for å komme i kontakt med oss
 • søker jobb i "Mylan Karriere" -delen og legger igjen dine detaljer i vår internasjonale rekrutteringsportal
 • sender en e-post til Mylan gjennom e-postadresser oppgitt på våre nettsider, f.eks infonorge@mylan.com
 • kommuniserer med Mylans salgsteam eller andre ansatte
 • svarer på undersøkelser der vi ber om dine personlige data
 • navigerer på nettstedene Mylan administrerer. Vi vil da samle og lagre personopplysninger og personlig data, inkludert dine preferanser og anonym bruksstatistikk, som genereres automatisk når du bruker nettstedene.  Når du besøker nettstedene våre vil vi og våre tredjeparts tjenesteleverandører motta og registrere data fra informasjonskapsler og lignende teknologi fra nettleseren din (se spesifikk seksjon nedenfor), inkludert din IP-adresse, på våre serverlogger.
 • legger inn kommentarer eller bilder på våre nettsteder (for eksempel Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, etc.)

3. HVORFOR TRENGER VI DINE PERSONLIGE DATA?

Mylan ønsker å samle dine personlige data fordi:

 • Du har gitt samtykke til behandling av dine personlige data for en eller flere spesifikke formål; som for eksempel at du har stilt oss et spørsmål og vil ha svar fra oss, har svart på en undersøkelse eller har bestilt noe fra oss; eller
 • Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som du er part i; eller
 • Behandling er nødvendig for å overholde en lovlig forpliktelse som Mylan er underlagt; eller
 • For å oppfylle juridiske krav til sikkerhetsovervåkning av medisiner, analyser, statistikk og for vitenskapelig evaluering av tryggheten av våre medisiner og produkter; eller
 • Behandling er nødvendig for våre legitime interesser, for eksempel i forbindelse med en rekrutteringsprosess

4. PERSONOPPLYSNINGER SAMLET OM DEG

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger om deg:

 • Identifikasjonsdata som for- og etternavn, kontaktopplysninger som for eksempel e-post og/eller adresse, fotografier fra eller av deg eller andre persondata du har gitt oss
 • Familierelaterte personopplysninger, slik som personopplysninger om familiebånd (barns foreldre) som kan være nødvendige av forskjellige grunner, dersom forespørselen gjelder barn.
 • Elektroniske identifikasjonsdata tilgjengelig på datamaskinen din (for eksempel "cookies" eller "IP-adresser")
 • Helsedata som sykdommer, hvilken medisinsk behandling du har benyttet, Mylan produkter benyttet etc., som er gitt av deg gjennom den relevante Mylan-plattformen du har benyttet.

5. HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONLIGE DATA

Vanligvis blir personlige data du gir oss brukt til:

 • å tilby og forbedre våre tjenester;
 • å kommunisere med deg;
 • å svare på din forespørsel om informasjon;
 • å informere deg om våre nye produkter og tjenester, samt om jobbmuligheter innen Mylan

6. HVOR LENGE BEHOLDER VI DINE PERSONLIGE DATA?

Mylan bruker følgende datalagringsperioder:  

 • Data relatert til utføring av en tjeneste (for eksempel bruk av våre applikasjoner) eller en forespørsel fra deg før du inngår en servicekontrakt med Mylan, holdes for hele kontraktens varighet. Etter kontraktens slutt arkiveres disse dataene under lovfestet frist.
 • Medisinske forespørsler, bivirkningsrapportering eller andre typer forespørsler der du selv har oppgitt personlige opplysninger lagres uten tidsbegrensing
 • Data relatert til markedsføring (inkludert nyhetsbrev og data relatert til generiske og spesifikke henvendelser fra deg) blir arkivert i henhold til gjeldede regelverk.
 • Data knyttet til rekrutteringsprosesser blir arkivert i henhold til gjeldende regelverk
 • Cookies og/eller lignende teknologier lagres i henhold til gjeldende regelverk

Informasjon om deg som aktivt er gitt oss via e-post, brev, forespørselsskjema, telefon eller lignende lagres elektronisk i Mylans sentrale database og/eller i papirformat i Mylans arkiv uten tidsbegrensning. Informasjonen kan videresendes til både lokale og utenlandske helsemyndigheter, og i noen tilfeller til andre berørte legemiddelselskaper, for å møte juridiske krav. All personlig informasjon håndteres i henhold til personopplysningsloven. Du bør være oppmerksom på at dersom vår virksomhet (eller deler av den) blir solgt eller overført på et tidspunkt, kan informasjonen vi besitter utgjøre en del av overførte eiendeler, men informasjonen vil fortsatt bare bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.

7. COOKIES

Når du besøker nettstedet vil Mylan også kunne samle inn data direkte via informasjonskapsler, serverlogger eller lignende teknologi, personlige data fra nettleseren din (inkludert din IP-adresse og dine preferanser) samt anonym bruksstatistikk. Vi kan bruke personopplysningene vi får fra din bruk av våre cookies for følgende formål:

 • å holde oversikt over dine utfyllinger når du fyller i elektroniske skjemaer, handlekurver osv.
 • å identifisere deg når du har logget inn
 • å lagre tekniske data for å spille av video eller lydinnhold
 • for belastningsbalansering
 • å huske dine egendefinerte preferanser
 • for tredjeparts sosiale plugin-moduler for innholdsdeling av informasjonskapsler
 • for sosiale plugin-moduler for sporing av cookies
 • å gjennomføre analyser og markedsundersøkelser
 • for online adferdsmålrettet annonsering
 • for at tredjepartsapplikasjoner skal kunne gi adferdsmålrettet annonsering, analyse eller markedsundersøkelser

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personlige data gjennom informasjonskapsler. For dette formålet kan du deaktivere installasjonen av informasjonskapsler ved å konfigurere nettleseren din.

Enhver ny nettleser vil tillate deg å endre innstillingene knyttet til informasjonskapsler. Disse innstillingene er vanligvis tilgjengelige i delen "Verktøy", "Valg", "Hjelp" eller "Innstillinger" i nettleseren din. 

Visse handlinger du gjør for å administrere innstillinger relatert til informasjonskapsler, vil trolig endre din nettleseropplevelse, samt tilgangen til noen tjenester som krever bruk av informasjonskapsler. Mylan har ingen forpliktelser med hensyn til konsekvensene knyttet til nedsatt drift av våre tjenester grunnet brukeravvisning eller sletting av informasjonskapsler som er nødvendig for drift.

De viktigste programmene som samler informasjonskapsler om deg på våre nettsider er Google Analytics og Facebook Pixels

8. MOTTAGERE AV DINE PERSONLIGE DATA

Mylan kan dele dine personlige data med følgende kategorier av mottakere:

 • Relevante Mylan-datterselskap og tilknyttede selskap, ved behov (for eksempel deler av rekrutteringsdata mellom rekrutterings- og moderselskapet etc.)
 • Mylan kan også dele dine personlige opplysninger med tredjepart under følgende forhold:
  • Du har tidligere gitt ditt samtykke til å dele personlige data (for eksempel å sende reklame tilpasset dine preferanser på våre - og tredjeparts nettsteder);
  • Mylan må dele personlige data med sine tjenesteleverandører som handler på våre vegne, som våre tekniske tjenesteleverandører som vedlikeholds- og hostingleverandører eller dub-prosessorer som leverer en tjeneste du har bedt om (for eksempel når du søker en jobb på "Mylan Karriere" -delen);
  • Mylan mottar en anmodning fra en rettslig myndighet eller annen juridisk autorisert administrativ myndighet som ber om at slike personopplysninger blir avslørt i samsvar med gjeldende lovgivning.

9. INTERNASJONALE DATAOVERFØRINGER

For å kunne tilby sine tjenester, må Mylan kanskje overføre dine personlige data til andre land enn landet der dataene opprinnelig ble samlet inn. 

Disse landene trenger ikke ha de samme databeskyttelsesloven som landet du opprinnelig oppga de personlige dataene i. 

Personlige data som overføres fra et Mylanselskap i Norge til Mylan N.V. kontorer i USA: Mylan N.V. er sertifisert til EU-USA Privacy Shield Framework som angitt av: 

Handelsdepartementet i USA og EU-kommisjonen angående innsamling, lagring, bruk, overføring og annen behandling av personopplysninger overført fra EØS til USA. For mer informasjon om personvernskjoldet, se https://www.privacyshield.gov

Når det gjelder overføring av personlige data fra et Mylanselskap i Norge til enhver annen Mylan-enhet eller tredjepartsleverandør som befinner seg i et annet land: Mylan har lagt inn garantier med hensyn til beskyttelse av personvern og grunnleggende rettigheter og friheter til enkeltpersoner, og den enkeltes mulighet til å utøve disse rettighetene.

10. DINE PERSONLIGE RETTIGHETER

Du har rett til å be om fra Mylan:

 • Tilgang til rettelse, eller sletting av dine personopplysninger
 • Begrensning av behandling av dine personlige data, eller å motsette deg slik behandling
 • Dataportabilitet (dvs. å be om dine personlige data i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format).

Når behandlingen er basert på ditt samtykke, har du når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Du har også rett til å sende inn klage til Datatilsynet.
For å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss som angitt i seksjon 14 nedenfor.

11. HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONLIGE DATA

Mylan vil gjøre sitt beste for å beskytte dine personlige data mot skade, tap, avsløring, misbruk, inntrengning, endring eller ødeleggelse. For å sikre personvernet for data gir vi fysiske, tekniske og administrative garantier. Vi begrenser tilgangen til dine personlige opplysninger til kun de som trenger å kjenne denne informasjonen for å kunne yte deg fordeler eller tjenester. I tillegg trener vi våre ansatte på personvern.

12. BARN OG PERSONVERN

Mylan hverken samler, opprettholder eller bruker personopplysninger fra barn under 16 år, og ingen del av nettstedet er rettet mot barn under 16 år.

Hvis du oppdager at personopplysninger om barn under 16 år er innsamlet av en Mylan-nettside / -applikasjon uten at samtykke er gitt eller autorisert av barnet formynder, vennligst kontakt oss via alternativer oppgitt i avsnitt 14 i dette dokumentet.

13. ENDRINGER I PERSONVERNSERKLÆRINGEN

Personvernserklæringen kan endres av Mylan når som helst. Skulle Mylan ønske å tilpasse personvernserklæringen (for eksempel dersom Mylan ønsker å bruke dine personlige data til andre formål enn det som er fastsatt i den identifiserbare personvernserklæringen som gjelder ved datainnsamling), vil varsel om slike endringer bli lagt ut i en revidert versjon av gjeldende personvernserklæring. Den reviderte versjonen vil være effektiv fra den blir lagt ut. Mylan vil varsle deg om slike endringer ved å legge ut informasjon på sine personvernssider eller ved å sende deg en e-post eller et annet varsel.

14. KONTAKT PERSONLIG DATA / SPØRSMÅL

For eventuelle spørsmål eller kommentarer knyttet til denne personvernpolitikken, måten Mylan samler inn og bruke dine personlige opplysninger, eller for å utøve dine rettigheter knyttet til dine innsamlede personopplysninger (se seksjon 6), ta kontakt med Mylan Healthcare Norge AS (dataprosessoren for Norge), via:

- E-post infonorge@mylan.com eller 

- Post til Mylan Healthcare Norge AS, PB 194, 1383 Asker eller

- Telefon: 66753300


Mylan Healthcare Norge AS, organisasjonsnummer 914 158 877

Siste oppdatering  23.08.2018