Duphalac

Duphalac er et avføringsmiddel. Ved nedbrytning av virkestoffet laktulose dannes syrer som binder vann i tykktarmen. Volumet av tarminnholdet øker og konsistensen blir bløtere.  

Kontakt lege dersom du har smertefulle abdominale symptomer av ubestemt årsak før behandling igangsettes og ved utilstrekkelig effekt etter flere dagers behandling.

Les pakningsvedlegget før bruk. Se mer på felleskatalogen.no
Siste oppdatering  08.02.2019