Marzine

Marzine tabletter 50mg er reisesyketabletter som motvirker kvalme og brekninger.
Marzine er et reseptfritt legemiddel som inneholder syklizin. Tablettene brukes for å forebygge reisesyke hos voksne og barn over tolv år. Den første dosen tas en til to timer før ønsket virkning. Marzine kan gi døsighet og trøtthet, derfor bør man være forsiktig med å kjøre bil og bruke maskiner. Døsighet kan forsterkes av alkohol. Skal ikke brukes ved glaukom (grønn stær) og søvnapne. Les pakningsvedlegget før bruk.

Les mer på Felleskatalogen

TABLETTER, udrasjerte 50 mg: Hver tablett inneh.: Cyclizin. hydrochlorid. 50 mg, lactos., const. q.s. Med delestrek.Siste oppdatering  08.02.2019