Novaluzid

Novaluzid binder saltsyre i magen og minsker dermed surhetsgraden i magen. Novaluzid har en rask innsettende effekt, virker etter noen minutter. Virkestoff: aluminiumhydroksid, magnesiumhydroksid og magnesiumkarbonat.

Novaluzid kan også brukes ved syreoverskudd, magesår og magekatarr. Kan brukes av gravide og ammende i anbefalte doser.

Dosering ved halsbrann

Ta 1-2 tabletter ved behov. Tablettene tygges godt.

Novaluzid er tilgjengelig i 30pk og 100pk. Selges på alle apotek.

*Novaluzid er et reseptfritt legemiddel til behandling av halsbrann og sure oppstøt. Bruk ikke ved overfølsomhet ovenfor noen av innholdsstoffene. Forsiktighet utvises hos de med nedsatt nyrefunksjon. Les alltid pakningsvedlegget nøye før bruk.Siste oppdatering  08.02.2019