Vanquin

Vanquin er et reseptfritt legemiddel som inneholder det røde fargestoffet pyrvin, som har spesifikk virkning mot småmark (barneorm). Den virksomme substansen i Vanquin, pyrvin, dreper både småmarken og dens larver og avbryter dermed produksjonen av de smittsomme eggene. Eggene som allerede er produsert påvirkes imidlertid ikke, så derfor er det viktig at behandlingen gjentas etter 14 dager, for å tilintetgjøre nyutklekket mark. Til voksne og barn over 10 kg. Det er viktig at hele familien behandles.

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Vanquin. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Les mer på Felleskatalogen

Hver tablett inneh.: Pyrvinembonat tilsv. pyrvin 50 mg, mannitol, sakkarose, natriumbenzoat (E 211), metyl- (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216), kalsiumkarbonat, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172). Sukkerdrasjert.Siste oppdatering  08.02.2019