Reseptbelagte produkter

Hos Mylan utvider vi stadig produktportofølgen vår I Norge har vi for øyeblikket mer enn 60 produkter, som behandler mange forskjellige sykdommer og diagnoser, fra allergi, vitaminmangel, dermatologi, mage/tarm, urinveisinfeksjoner og luftveisinfeksjoner.

Rapportere bivirkninger

Hvis du opplever bivirkninger etter at du har tatt medisinen, må du snakke med legen din, apoteket eller sykepleieren. Dette inkluderer eventuelle bivirkninger som ikke er oppført i pakningsvedlegget. Du kan også rapportere bivirkninger direkte til infonorge@mylan.com.

Siste oppdatering  08.02.2019