Reseptbelagte produkter

Mylan utvider stadig sin produktportefølje og vi har for øyeblikket mer enn 60 produkter på markedet i Norge. Det er mange forskjellige terapiområder som dekkes, bl.a. allergi, vitaminmangel, dermatologi, gastro og ulike infeksjoner.

Rapportere bivirkninger

Dersom du opplever bivirkninger etter at du har tatt et legemiddel, må du snakke med legen din, apoteket eller en sykepleier. Dette inkluderer også mulige bivirkninger som ikke er oppført i pakningsvedlegget. Du kan også rapportere bivirkninger direkte til infonorge@mylan.com.
Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av legemidler.


Siste oppdatering  23.08.2019