Hverdagsplager

Mylan hjelper deg med mange av de medisinske utfordringene som dukker opp i hverdagen. Som fotsopp, vorter reisesyke, halsbrann og lus

Besøk hverdagsplager.no for tips for å ordne opp i dine hverdagsproblemer.

vortefri.no kan du lese om enkel vortefjerning

linicin.no kan du lese om lus, mens du på luseradar.no kan sjekke om det er mye lus der du bor.

Siste oppdatering  08.02.2019